อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

สารปรับสภาพดิน

สารปรับสภาพดิน 5 นางฟ้าทรงฉัตร

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยปรับสภาพดิน

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15ปุ๋ยปรับสภาพดิน

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9alt

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ราคาปุ๋ยวันนี้

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

 

ปุ๋ย 9-24-24

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

 

ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

 

สูตรปุ๋ยนาข้าว

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

 

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ราคาปุ๋ยเคมีalt

 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยาง) |ขายส่ง 690-... alt

ความนิยม alt
เข้าชม 4,282

ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ราคาปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 ติดต่อฝ่ายขาย: 090-9324691 (1-15 /12/56) ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ15-30

ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร15-15-15 ราคาส่งหน้าโรงงานราคาพิเศษส่ง ทั่วประเทศ!! ...
อ่านต่อ

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ราคาปุ๋ยเคมี ยูเรีย 46-0-0, DAP 18-46-0, MOP 0-0-60

ปุ๋ยเคมี ใช้ได้ถึงวันที่ 31/1/2557 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาปุ๋ยเคมี|แม่ปุ๋ย|ปุ๋ยอินทรีย์|ปุ๋ยอินทรีย์เคมี|สารปรับสภาพดิน|วันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31-01-2557

ราคาปุ๋ย  alt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

alt

 

ปุ๋ยเคมี 16-8-8 (นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด) |ขายส่ง 52... alt alt

เข้าชม 4,053

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ราคาปุ๋ยเคมี 16-8-8 ตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรติดต่อฝ่ายขายปุ๋ยเคมี โทร 090-9324691 สูตร 16-8-8 :: ราคาส่งหน้าโรงงานราคาส่ง ซื้อในราคาโรงงานที่นี่!! ราคา 640 B. ส่งตันละ 10,800 B. ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเร่งผลผลิต 5 นางฟ้าทรงฉัตร สูตร 8-24-24 |ขายส่ง 790-890 ... alt alt

ความนิยม alt
เข้าชม 2,911

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ปุ๋ยปาล์ม ราคา 850 -970 บาท สูตร 8-24-24 ตรา 5นางฟ้าทรงฉัตร ติดต่อฝ่ายขายปุ๋ยเคมี โทร 090-9324691 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ยเคมีปาล์มน้ำมันตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร8-24-24 ::ราคาส่งหน้าโรงงานรา...
อ่านต่อ

 

 

 

 
alt

ปุ๋ยนาข้าว 30-0-0 (นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด) |ขายส่ง ... alt alt

เข้าชม 3,341

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ยูเรียราคา 500-595* บาท-ราคาปุ๋ยยูเรียตรา5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ติดต่อฝ่ายขาย: 090-9324691 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ยยูเรีย สูตรพิเศษ30-0-0 ตรา5นางฟ้าทรงฉัตรราคาส่ง 15 ตัน 595 บาท ส่งฟรี!!*เ...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 16-16-8 (นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด) |ขายส่ง 6... alt alt

เข้าชม 3,180

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ราคาปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-16-8 ติดต่อฝ่ายขาย: 090-9324691 http://www.akesuphan.net/index.php?mo=29 ราคา 740 B. ส่งตันละ 12,800 B. ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ยสำหรับนาข้าว5นางฟ้าทรง...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 16-20-0 (นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ข้าวโพด) |ขายส่ง 5... alt alt

เข้าชม 2,955

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ราคาปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-20-0 ต้องการราคาส่ง ติดต่อฝ่ายขาย: 090-9324691 , 035 439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร16-20-0 *ขายส่ง-ขายปลีก ::ราคาส่งหน้าโ...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยาง) |ขายส่ง 690-... alt

ความนิยม alt
เข้าชม 4,282

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ราคาปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 ติดต่อฝ่ายขาย: 090-9324691 (1-15 /12/56) ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร15-15-15 ราคาส่งหน้าโรงงานราคาพิเศษส่ง ทั่วประเทศ!! ...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 15-7-18 (ปุ๋ยยางก่อนเปิดกรีด) |ขายส่ง 590-690 บาท alt

เข้าชม 3,143

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ราคาปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ติดต่อฝ่ายขาย: 090-9324691 *ปุ๋ยราคาวันนี้มีผล ถึง 15 -12-2556 ปุ๋ยยางพาราตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร15-7-18ช่วยเร่งน้ำยางในยางใ...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 20-8-20 (ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา) |ขายส่ง 690-790 บาท alt alt

เข้าชม 331

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ปุ๋ย 20-8-20 ราคา 690-790 บาท Tel: 090-9324691 ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ราคา 880 บาท ปุ๋ยสูตร20-8-20ราคา 850 B. ส่งตันละ 15,000 B. ปุ๋ยสำหรับยางใหญ่ยางอายุ7ปี โทร 090-9324691 *ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-3...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยเคมี 20-10-12 (ยางพาราเล็ก) |ขายส่ง 670-770 บาท alt alt

เข้าชม 242

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ปุ๋ย 20-10-12 ราคา 800 บาท ส่งตันละ 14000 *ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% การใช้ปุ๋ยสูตรสูง20-10-12 และ 20-8-20สำหรับยางพาราวิธีใส่ปุ๋ยกล้ายางเมื่อต้นยางอายุ1 ถึง 2เดือนควรหว่านเป็นแถบกว้างประมาณ5 ซ.ม.ห...
อ่านต่อ
 
 
alt

สารปรับสภาพดินคุณภาพสูง |ขายส่ง 270-370 บาท alt alt

เข้าชม 66

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

สารปรับสภาพดิน | คลิ๊กเลย!! ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12-4-4 |ขายส่ง 470-570 บาท alt alt

เข้าชม 31

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

โทรศัพท์035-439676 พืชเขียวงามตามธรรมชาติงามทนงามนานช่วยเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในดินป้องกันการเกิดโรคพืชระบบนิเวศน์วิทยาดีขึ้นแมลงศัตรูพืชรบกวนน้อยประหยัดเงินค่ายาฆ่าแมลงพืชทนทานต่อสภาพภูมิอา...
อ่านต่อ
 
 
alt

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 9-3-9 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร | ขายส่ง 470-... alt alt

เข้าชม 33

โทร 035-439676 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 9-3-9 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% โทร 035-439676 -ให้สารอาหารครบทั้งธาตุหลักธาตุรองและธาตุเสริม-แตก

 

 

ปุ๋ยนาข้าว|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

 แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0, DAP 18-46-0, MOP 0-0-60
ปุ๋ยยูเรีย  46-0-0 แม่ปุ๋ย ปุ๋ยยูเรีย (N) 
พืช - สำหรับพืช ข้าว, ข้าวโพด, มัน, ยางพารา, ปาล์ม, ผลไม้, พืชไร่ 
ราคา - 13,000 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 
 

ปุ๋ย 18-46-0 แม่ปุ๋ย ไดแอมโมเนียม ฟอสเฟต แดพ (DAP) (P) 
พืช - สำหรับพืช ข้าว, มัน, ยางพารา, ปาล์ม, ผลไม้, พืชไร่ 
ราคา - 19,600 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 
 

ปุ๋ย 0-0-60 แม่ปุ๋ย โพแทช มอพ (POTASH) (K) 
พืช - สำหรับพืช ยางพารา, ปาล์ม 
ราคา - 17,800 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 
 

ปุ๋ย 15-15-15 แบบปั้นเม็ด (คอมปาวน์ด) ดาวรุ่ง
พืช - สำหรับพืช อ้อย และมันสำปะหลัง 
ราคา - 17,500 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 


ปุ๋ย 16-16-8 แบบปั้นเม็ด (คอมปาวน์ด) 
ราคา - สอบถาม 035 439676
บรรจุ - 50 Kg. หมายเหตุ 
- ราคายืนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556
- หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคา หรือ กำหนดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ 


สนใจติดต่อ 035 439676

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร 

ปุ๋ยนาข้าว¦ปุ๋ยอ้อย¦ปุ๋ยมันสำปะหลัง¦ปุ๋ยยางพารา¦ปุ๋ยข้าวโพด¦ปุ๋ยปาล์ม¦ปุ๋ยใส่ผักผลไม้¦ราคาปุ๋ย 

*ซื้อปุ๋ยไปขายต่อลดพิเศษ โทรสอบถามที่ 035-439676 (มีบริการรถจัดส่ง) 

 

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรราคาเริ่มต้นที่ 740 -840* บาท | คลิ๊กเลย!!

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรราคาเริ่มต้นที่ 740 -840* บาทปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

 |ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ราคาปุ๋ยเคมี

 

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

 โทรสอบถามและขอใบเสนอราคาส่งหน้าโรงงานได้ที่ 035-439676

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียวันนี้ ยูเรียตรากระต่ายสูตร 46-0-0 ราคา 825 บาทส่งฟรี,ราคาปุ๋ยตราม้าบิน 46-0-0 ส่งฟรี ราคา 815 บาท,ราคาแม่ปุ๋ยเคมีแดป DAP (Diammonium phosphate) แม่ปุ๋ยตรากระต่ายเกรดเอจากซาอุดิอาระเบีย,พลอยเกษตร แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 (สีเหลืองราคา 1,200 บาทส่งฟรี!!,ราคาแม่ปุ๋ยม๊อพ MOP (Muriate of Potash )ตราดาวรุ่ง,เรือใบ,พลอยเกษตร,แม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 สีแดง เป็นแม่ปุ๋ยเกรดเอส่งฟรี ราคา 1,100 บาท โทรเช็คราคาแม่ปุ๋ยวันนี้จัดส่งฟรี!!

ในเขตสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดส่งฟรีพร้อมคนลงสินค้า!! 

โทรด่วน 035-439676

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสำหรับต่างจังหวัด lot ละ 15-30 ตัน*) ราคาปุ๋ยและแม่ปุ๋ย ณ วันที่ 1-10-2555

ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 :: ราคาส่งหน้าโรงงานราคาพิเศษส่งฟรีทั่วประเทศ!!  ใช้เป็นปุ๋ยข้าวโพด หรือปุ๋ยแต่งหน้าสำหรับนาข้าวเพื่อเพื่มน้ำหนัก ใช้เป็นปุ๋ยสำหรับอ้อยเพื่อเร่งความหวานเพิ่มน้ำหนักหรือใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชผัก หรือไม้ดอก ปุ๋ยตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนและไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงให้ธาตุอาหารกับพืชทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางแห่ง ได้มีการใช้ในนาข้าวร่วมกับปุ๋ย5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-16-8 และสูตร 16-20-0 เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตในทุกส่วนของพืช เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ใส่ข้าวช่วงตั้งท้อง ทำให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ ผลผลิตต่อไร่สูง ใช้เป็นปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ช่วยให้ต้นปาล์มโตไว ใบเขียวเข้ม ผลดก ทะลายใหญ่ รวมทั้งใช้เป็นปุ๋ยเร่งน้ำยางพาราในยางใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ใส่บำรุงหญ้าในสนามกอล์ฟ หรือสนามหญ้า ช่วยให้หญ้าเขียวขจีโดยใส่ประมาณปีละ 2-3 ครั้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นปุ๋ยสำหรับต้นยูคาลิปตัส อัตรา 200-300 กรัมต่อต้น โทรศัพท์ 089-7455909

การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียว เป็นหลุมสองข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกำจัดวัชพืชครั้งแรก   และการใส่ปุ๋ยอ้อยให้ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีโดย ในอ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส่ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน   การใส่ปุ๋ยอ้อยเพื่อบำรุงตออ้อยสำหรับอ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรก ประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับอ้อยสูตร 30-0-0 อัตรา 25-40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ สำหรับไม้ผล,ผลไม้ต่าง ๆ ให้ใส่ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร โดยใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่ม ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น และในปีหนึ่ง ๆ ควรแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  ในการใส่ปุ๋ยสำหรับบำรุงพืชผัก ใส่เมื่อพืชตั้งตัวดีแล้ว แบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีหว่าน หรือรองก้นหลุม ครั้งที่สอง ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข้างแถวนอกจากนี้ยังใช้ใส่ในไม้ดอกและไม้ประดับ กรณีปลูกเป็นไร่ ใช้เช่นเดียวกับพืชผัก ถ้าปลูกเป็นกระถาง ให้ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต่อกระถาง

การใส่ปุ๋ยในอ้อยน้ำตาล
- ให้ปุ๋ยเคมีในอ้อยหลังปลูกหรือหลังแต่งตออ้อย 2 ครั้ง
ดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ให้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรือ 16-16-8 ครั้งแรกเมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน อัตรา 35 กก./ไร่  ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 3 เดือน อัตรา 40 กก./ไร่ ถ้าเป็นอ้อยตอ ให้ใส่ปุ๋ยอ้อยสูตร 30-0-0 เพิ่ม 25 กิโลกรัมต่อไร่

ดินร่วนปนทราย ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 15-7-18 ครั้งแรกพร้อมปลูก อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นอ้อยตอ ให้ใส่ปุ๋ยอ้อยสูตร 30-0-0 เพิ่ม 25 กิโลกรัมต่อไร่

- ในอ้อยปลูก ให้ปุ๋ยแบบโรยเป็นแถวข้างกออ้อย  ในอ้อยตอ ให้โรยปุ๋ยห่างจาก กออ้อย 10-15 เซนติเมตร

- อ้อยปลูกและอ้อยตอ ที่ปลูกในเขตชลประทาน เมื่ออายุ 2-3 เดือน ให้เพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร อัตรา 25 กก./ไร่ 

*โดโลไมท์ เป็นหินแร่ชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมี CaMg (CO3)2 มี CaO 30.4%, MgO 21.7% และ CO2 47.9% โดยปกติ โดโลไมท์มีส่วนสัดของ CaCO3 ต่อ MgCO3 ประมาณ 1:1 แร่โดโลไมท์ช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุย แก้ความเป็นกรดของดิน มีธาตุอาหาร คือ แคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งจัดเป็นธาตุอาหารรอง (รองจาก N P K ที่เป็นธาตุอาหารหลัก) ที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยในการสร้างคลอร์โรฟิลล์ (สารสีเขียวในพืช) เพื่อพืชจะได้นำไปใช้ในการปรุงอาหารได้อย่างเต็มที่

 
หน้า 3 จาก 8

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ