อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

การปลูกและใส่ปุ๋ยยาสูบให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กดูที่นี่!!

 

การปลูกและใส่ปุ๋ยยาสูบให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กดูที่นี่!!

1.การเลือกดินที่จะทำการปลูก

            1.ควรเลือกดินร่วนปนทราย
            2.ระบายน้ำดี
            3.ไร่ปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

2.การเลือกพันธุ์ยาสูบและช่วงเวลาปลูก ที่เหมาะกับประเทศไทย

            ควรเลือกพันธุ์ เวอร์จิเนีย เพราะจะต้านทานโรคได้ดีกว่าและได้ผลผลิตดี คุณภาพดี ดูแลรักษาง่าย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปลูกคือตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึเดือนตุลาคม

3.การเตรียมดิน

            จะต้องไถด้วยกระทะไถหัวหมู เพื่อให้ลึก 25-30 ซม. ประมาณ 1-2 ครั้งตากแดดไว้ 10-15 วัน แล้วยกแปลงคู่ให้หลังแปลงกว้าง 1.8 ม. สูง 20-30 ซม. ปรับหน้าดินสม่ำเสมอกันให้ร่องน้ำกว้าง 0.5 ม.

4.การปลูก

            กำหนดให้ระยะห่างระหว่างแถว 120 ซม.ระยะห่างระหว่างต้น 60-70 ซม. ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 2,200 ต้น
 
5.การใช้ปุ๋ย

            ใช้ปุ๋ยสำหรับยาสูบสูตร 8-24-24 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร  ในอัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อแปลง และใส่ยาฟูราดาน 3 จี เพื่อป้องกันโรคใบหดในอัตรา 1/2 กิโลกรัมต่อแปลง แล้วกลับปุ๋ยและยาให้อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดยาสูบที่หว่าน ได้รับอันตรายจากปุ๋ยและยา 

 

6.การพรวนดิน

            เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินร่วนซุยโปร่งมีอากาศถ่ายเท อุ้มน้ำได้ดีกระทำได้ 3 – 4 ครั้ง พร้อมการใส่ปุ๋ย
 
7.การให้น้ำ
            หลังจากปลูกยาสูบ ระยะ 5-7 วัน ให้น้ำเล็กน้อย ให้ทดน้ำเข้าร่องครั้งแรกเมื่อ ต้นยาสูบได้ 30 วัน หรือหลังจากการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 (ใช้ปุ๋ยสำหรับยาสูบสูตร 8-24-24 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร  ในอัตรา ๒-๔ กิโลกรัมต่อแปลง)

            ข้อควรปฏิบัติในการให้น้ำ

            1.อย่าให้น้ำท่วมแปลง
            2.ควรสูบน้ำเข้าทีละร่อง
            3.หลังการใส่ปุ๋ยไม่ควรให้น้ำ
            4.ถ้าฝนตกให้นำน้ำออกจากร่องโดยเร็ว

ปุ๋ยยาสูบ

 

แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 เกรดเอ ราคา 890-1250 | คลิ๊กเลย!!

แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 เกรดเอ ราคา  890-990 บาท

ราคาปุ๋ย

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

 

แม่ปุ๋ยนาข้าว|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 082-2969294 แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 650 บาท แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ #ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่# ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31/1/2557 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาปุ๋ย

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 035-496536

 

ประหยัดกว่า-ถูกกว่า-แจกสูตรผสมฟรี


แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 680 บาท 

แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ

แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ

 


ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

#ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่#


ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

 

 

จด,ทะเบียนปุ๋ย,วิเคราะห์ปุ๋ย,ลิขสิทธิ์,แบรนด์,สินค้า,ปุ๋ย,เครื่องหมายการค้า,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยเคมี,สารปรับสภาพดิน,ฟิลเลอร์สี,ธาตุอาหารรองเสริม,โรงงาน,ผลิต,รับผลิต,ธาตุอาหารรอง,ธาตุอาหารเสริม

แม่ปุ๋ย 0-0-60

 

แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 เกรดเอ ราคา 980 บาท | คลิ๊กเลย!!

แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 เกรดเอ ราคา 980-1,250 ราคาขายส่งแม่ปุ๋ย!!

ราคาปุ๋ย

 
ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 082-2969294 แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 650 บาท แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ #ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

 

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 082-2969294 แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 650 บาท แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ #ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่# ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31/12/2556 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาปุ๋ย

 

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 035 496536  

 

ประหยัดกว่า-ถูกกว่า-ขอสูตรได้


แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 680 บาท 

แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ

แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ


ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

#ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่#


ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

แม่ปุ๋ย

 

 

 

 
 

แม่ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ราคา 785 บาท | คลิ๊กเลย!!

แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0   ราคา   785บาท  จัดส่งฟรีพร้อมคนลงสินค้า (ตราเรือใบยาร่า)

ราคาปุ๋ย

 

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

แม่ปุ๋ยนาข้าว|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 082-2969294 แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 650 บาท แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ #ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31/1/2557 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาปุ๋ย

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 035-439676  

 

ประหยัดกว่า-ถูกกว่า


แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 680 บาท 

แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ

แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ

 


 

#ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่#


ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

                   ช่วยเร่งการการเจริญเติบโตในช่วงเป็นต้นกล้าเร่งการสังเคราะห์แสง  ธาตุอาหาร   N = 46 % (Nitrogen)

แม่ปุ๋ยไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย) ปุ๋ยไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย) สูตร 46-0-0 ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ย ในการเร่งต้น เร่งใบ เพิ่มความเขียว

ปุ๋ยยูเรีย

ปุ๋ยยูเรีย เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะนาข้าวระยะ 20 วัน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกใหม่ หรือพืชที่ต้องการปลูกกินใบ เช่น ผักต่างๆ ใส่ยางพารา อายุ 1-6 ปี ทำให้ยางพาราโตเร็ว ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ยูเรีย  มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนในรูปของยูเรีย-ไนโตรเจน พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เป็นปุ๋ยสำหรับนาข้าว ช่วยให้ต้นข้าวเขียวทน คุณสมบัติพิเศษ "เขียวไว งามทน หวังผลได้เลย" เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน พิถีพิถัน เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ "ปุ๋ยดี ที่คนไทยเลือกใช้" ทุกเม็ด แห้ง แกร่ง ไม่ชื้น ไม่ติดมือ สามารถใส่เครื่องพ่นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกมากมายหลายสูตร สำหรับ นาข้าว พืชผักทุกชนิด พืชไร่ทุกประเภท รวมทั้งพืชสวนต่าง ๆ  [ราคาปุ๋ยเคมี ยูเรีย ราคาส่ง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554] ติดต่อฝ่ายขาย โทร 035 439676 , 090-9324691

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

แนวโน้มราคาปุ๋ยยูเรีย ลดลงต่อเนื่อง ราคาจำหน่ายปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ใช้สำหรับวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2556 ราคาส่ง ปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม ตันละ 11,500 บาท * ซื้อปริมาณมาก กรุณาติดต่อขอราคาพิเศษ ราคาปลีก ปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม ตันละ 12,000 บาท * รถบรรทุกขนส่ง เริ่มต้นที่ 16 ตัน 20 ตัน และ 32 ตัน กระสอบ 50 กิโลกรัม ราคาส่งปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม กระสอบละ 575 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม กระสอบละ 600 บาท ราคาส่งปุ๋ยยูเรียเม็ดเล็ก ตันละ 13,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียเม็ดเล็ก ตันละ 13,500 บาท

ราคาเดือนกันยายน 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 11,500 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 12,000 บาท ราคาเดือนสิงหาคม 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 12,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 12,400 บาท ราคาเดือนกรกฎาคม 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 12,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 12,400 บาท ราคาเดือนมิถุนายน 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 13,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 13,400 บาท ราคาเดือนพฤษภาคม 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาเดือนเมษายน 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาเดือนมีนาคม 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาเดือนมกราคม 2556 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาเดือนธันวาคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,000 บาท ราคาเดือนพฤศจิกายน 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,200 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,200 บาท ราคาเดือนตุลาคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,000 บาท ราคาเดือนกันยายน 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,400 บาท ราคาเดือนสิงหาคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 15,100 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 16,100 บาท ราคาเดือนกรกฏาคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,200 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,200 บาท ราคาเดือนมิถุนายน 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 15,300 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 16,300 บาท ราคาเดือนพฤษภาคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 17,500 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 18,500 บาท ราคาเดือนเมษายน 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 19,500 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 20,500 บาท ราคาเดือนมีนาคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 15,800 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 16,800 บาท ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,400 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,400 บาท ราคาเดือนมกราคม 2555 ราคาส่งปุ๋ยยูเรียตันละ 14,200 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียตันละ 15,200 บาท

 

ปุ๋ยยางพารา สูตร 18-18-18 ราคา 870 บาท

ปุ๋ยสูตร 18-18-18 ตราเอกสุพรรณ ราคา 870 บาท โทร 035-439676

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร

ราคาปุ๋ยเคมี

ใช้ปุ๋ยสูตร 35-7-7 ตราเอกสุพรรณ ร่วมกับ 18-18-18 เพื่อ ใช้สร้างต้น ขยายสะโพก สำหรับสับปะรด, เพิ่มผลผลิตในนาข้าวสูงสุด, เหมาะสำหรับเป็นปุ๋ยสำหรับยางพาราอายุตั้งแต่ 1 -10 ปี

 

 

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร,แม่ปุ๋ย,ยูเรีย,ฟิลเลอร์,สารปรับสภาพดิน,ผสมปุ๋ย,ขายปุ๋ย,สูตรปุ๋ย,นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ยางพารา,ข้าวโพด,หญ้า,ปาล์ม,ปาล์มน้ำมัน,ทะลาย,รวง,ลองกอง,มังคุด,ลำใย,เงาะ,องุ่น,มะนาว,ทุเรียน,กะหล่ำปลี,ระเบิดหัว,ปรับปรุงดิน,ปุ๋ยยา,ฟาร์มเกษตร,ป.เคมีภัณฑ์,เจียไต๋,ศักดิ์สยาม,โรงงานปุ๋ย,ฟาร์มอะโกร,โดโลไมท์,พูไมท์,เพอร์ไลท์,ราคาส่ง,599บาท,ราคาปุ๋ยวันนี้,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยสูตร,ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบเกรดสูง,ยูเรีย 46-0-0,แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0,แอมโมเนียมคลอไรด์ 26-0-0,โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) 11-52-0,11-48-0,12-61-0,ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 18-46-0,16-48-0,21-53-0 ,ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 0-46-0,โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) 0-0-60,โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-50,โพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46,อินทรีย์วัตถุธาตุอาหารสูง,มูลค้างคาว,มูลไก่,มูลสุกร,มูลเป็ด,มูลโค,มูลกระบือ,ปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมีผสม,ปุ๋ยผสมเคมี,ผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยเคมี,ผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี,สูตรปุ๋ย,สูตรปุ๋ยผสม,สูตรผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยใช้เอง,ผสมปุ๋ยจำหน่าย,เครื่องผสมปุ๋ย,วิธีผสมปุ๋ย,สูตรผสมปุ๋ย,โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม,แม่ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน,แม่ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ,แม่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ,คำนวณส่วนผสมปุ๋ยได้ทุกสูตร,15-15-15,16-16-8,13-13-21,16-20-0,18-12-6,16-12-8,16-8-8 , 20-10-5 , 20-20-0 , 18-22-0 ,8-24-24 , 9-24-24 , 12-24-12 , 14-14-21 , 26-14-0 , 20-11-11 , 16-8-14 , 18-12-6 , 3-10-30 , 18-22-6 ,18-10-6 , 19-19-19 , 25-7-7 , 21-7-14 , 8-16-24 , 9-3-9 , 16-4-0 , 10-5-9 , 16-4-5 , 16-14-0 , 16-4-8 , 16-22-6 ,18-6-4 , 6-18-12 , 15-15-6 , 18-11-5 , 18-10-6 , 15-5-14 , 14-14-14 , 4-16-24 , 14-9-20 , 16-9-18 , 10-5-5 , 10-5-9 , 

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร,แม่ปุ๋ย,ยูเรีย,ฟิลเลอร์,สารปรับสภาพดิน,ผสมปุ๋ย,ขายปุ๋ย,สูตรปุ๋ย,นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ยางพารา,ข้าวโพด,หญ้า,ปาล์ม,ปาล์มน้ำมัน,ทะลาย,รวง,ลองกอง,มังคุด,ลำใย,เงาะ,องุ่น,มะนาว,ทุเรียน,กะหล่ำปลี,ระเบิดหัว,ปรับปรุงดิน,ปุ๋ยยา,ฟาร์มเกษตร,ป.เคมีภัณฑ์,เจียไต๋,ศักดิ์สยาม,โรงงานปุ๋ย,ฟาร์มอะโกร,โดโลไมท์,พูไมท์,เพอร์ไลท์,ราคาส่ง,599บาท,ราคาปุ๋ยวันนี้,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยสูตร,ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบเกรดสูง,ยูเรีย 46-0-0,แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0,แอมโมเนียมคลอไรด์ 26-0-0,โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) 11-52-0,11-48-0,12-61-0,ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 18-46-0,16-48-0,21-53-0 ,ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 0-46-0,โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) 0-0-60,โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-50,โพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46,อินทรีย์วัตถุธาตุอาหารสูง,มูลค้างคาว,มูลไก่,มูลสุกร,มูลเป็ด,มูลโค,มูลกระบือ,ปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมีผสม,ปุ๋ยผสมเคมี,ผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยเคมี,ผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี,สูตรปุ๋ย,สูตรปุ๋ยผสม,สูตรผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยใช้เอง,ผสมปุ๋ยจำหน่าย,เครื่องผสมปุ๋ย,วิธีผสมปุ๋ย,สูตรผสมปุ๋ย,โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม,แม่ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน,แม่ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ,แม่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ,คำนวณส่วนผสมปุ๋ยได้ทุกสูตร,15-15-15,16-16-8,13-13-21,16-20-0,18-12-6,16-12-8,16-8-8 , 20-10-5 , 20-20-0 , 18-22-0 ,8-24-24 , 9-24-24 , 12-24-12 , 14-14-21 , 26-14-0 , 20-11-11 , 16-8-14 , 18-12-6 , 3-10-30 , 18-22-6 ,18-10-6 , 19-19-19 , 25-7-7 , 21-7-14 , 8-16-24 , 9-3-9 , 16-4-0 , 10-5-9 , 16-4-5 , 16-14-0 , 16-4-8 , 16-22-6 ,18-6-4 , 6-18-12 , 15-15-6 , 18-11-5 , 18-10-6 , 15-5-14 , 14-14-14 , 4-16-24 , 14-9-20 , 16-9-18 , 10-5-5 , 10-5-9 , 

 

สูตรปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยข้าวการใส่ปุ๋ย ในนาข้าว,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว,ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

 

คำแนะนำการใส่ปุ๋ยยางพารา-5นางฟ้าทรงฉัตร

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15ปุ๋ยปรับสภาพดิน

 

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9alt

การใส่ปุ๋ยยางพาราตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร

       บริเวณที่ใส่ปุ๋ยเคมีระยะแรกหลังจากปลูกยาง รากของต้นยางจะแผ่ออกเป็นวงกลมรอบลำต้น ประมาณปีที่ 4 รากจึงจะแผ่ขยายออกไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยาง และเมื่อต้นยางมีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป รากก็จะแผ่ขยายเพิ่มขึ้นและหนาแน่น อยู่ในบริเวณห่างจากลำต้น ประมาณ 60เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร ดังนั้นเพื่อให้การ ดูดอาหารของต้นยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรใส่ปุ๋ยบริเวณ ที่มีรากดูดอาหาร หนาแน่นคือเมื่อต้นยางยังเล็กควรใส่ปุ๋ยเป็นวงกลม รอบลำต้น ส่วนต้นยาง ที่มีออายุตั้งแต่ 17 เดือนขึ้นไป ให้หว่านปุ๋ยกระจายสม่ำเสมอเป็นแถบยาว ไปให้แถวยาง ห่างจากโคน ต้นยางข้างละ 1 เมตร เมื่อยางมีอายุ 5 ปีขึ้นไปให้หว่านปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรเป็นแถบกว้างห่าง จากโคนต้นยางอย่างน้อย 50 เซนติเมตรและขยายออกไปถึง 3 เมตร สำหรับยาง ที่เปิดกรีด แล้วให้หว่านปุ๋ยยางพารา 5 นางฟ้าทรงฉัตรทั่วแปลงห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพารา

ราคาปุ๋ยเคมีalt

 

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรที่ดีจะต้องเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติใส่แล้วพืชสามารถ ดูดไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยมีวิธีการใส่ปุ๋ยดังนี้

การใส่ปุ๋ยยางรองพื้น

นิยมใช้ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต สูตร 0-3-0 ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เคลื่อนไหวได้ยาก เพราะถูกตรึ่งด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในดิน โดยคลุกเคล้าปุ๋ยกับดินแล้วใส่ลงในหลุมก่อนปลูกยางใส่แบบหว่าน

เป็นการหว่านปุ๋ยให้ทั่วบริเวณที่ใส่ปุ๋ย เหมาะสำหรับใช้กับพื้นที่ที่เป็นที่ราบ และมีการกำจัดพืชด้วยสารเคมีเพราะเศษซากพืชที่เหลือจะช่วยป้องกันการชะล้างปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตก แต่ถ้าเป็นที่ราบที่กำจัดพืชด้วยวิธีถาก ควรคราดให้ปุ๋ยเข้ากับดินด้วย เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างปุ๋ยใส่แบบเป็นแถบ

เป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยเป็นแถบไปตามแนวแถว ต้นยางในร่องที่เซาะไว้ แล้วกลบ วิธีนี้จะใช้กับต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป และยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อยหรือพื้นที่ทำขั้นบันได้ด้วยใส่แบบเป็นหลุม

เป็นการใส่ปุ๋ยโดยการขุดหลุมบริเวณรอบโคนหรือสองข้าง ของต้นยางประมาณ 2-4 หลุมต่อต้น แล้วใส่ปุ๋ยลงในหลุมกลบให้เรียบร้อย เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ลาดเท และไม่ได้ทำขั้นบันไดนอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงเพื่อให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ ควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งหรือฝนตกชุกมากเกินไป และควรกำจัดพืชก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง ถ้าต้องการให้ต้นยางสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะต้องมีการใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงก่อนโค่น 3-5 ปี โดยปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อัตราการใส่ปุ๋ยยางพาราตามคำแนะนำของสกย.

สำหรับสวนยางพาราในระยะก่อนให้ผลผลิต สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.โดยคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง ได้กำหนดให้เจ้าของสวนยางพาราใช้ปุ๋ยยางสูตรทั่วไป คือ สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออกโดยอัตราปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

และสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางพาราใหม่ (ภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอัตราปุ๋ยจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

 

 

ปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ปุ๋ย,แม่ปุ๋ย,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้,ปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยนาข้าว,ปุ๋ยยางพารา,ລາຄາຝຸ່ນ.,ຝຸ່ນ,ปุ๋ยข้าวโพด,ปุ๋ยทอร์ช,ปุ๋ยเรือใบ,ปุ๋ยกระต่าย,ปุ๋ยม้าบิน,ปุ๋ยหัววัวคันไถ,ปุ๋ยมงกุฎ,ปุ๋ยยาร่า,ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยปาล์ม,การใส่ปุ๋ย

 

ราคาปุ๋ยยูเรีย

ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

ราคาปุ๋ยเคมี ยูเรีย 46-0-0, DAP 18-46-0, MOP 0-0-60

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง
 
ราคาปุ๋ยเคมีalt
ราคาปุ๋ยเคมี ยูเรีย 46-0-0, DAP 18-46-0, MOP 0-0-60
 
ปุ๋ยยูเรีย  46-0-0 แม่ปุ๋ย ปุ๋ยยูเรีย (N) 
พืช - สำหรับพืช ข้าวข้าวโพด, มัน, ยางพาราปาล์มผลไม้พืชไร่ 
ราคา - 13,000 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 
 

ปุ๋ย 18-46-0 แม่ปุ๋ย ไดแอมโมเนียม ฟอสเฟต แดพ (DAP) (P) 
พืช - สำหรับพืช ข้าว, มัน, ยางพาราปาล์มผลไม้พืชไร่ 
ราคา - 19,600 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 
 

ปุ๋ย 0-0-60 แม่ปุ๋ย โพแทช มอพ (POTASH) (K) 
พืช - สำหรับพืช ยางพาราปาล์ม 
ราคา - 17,800 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 
 

ปุ๋ย 15-15-15 แบบปั้นเม็ด (คอมปาวน์ดดาวรุ่ง
พืช - สำหรับพืช อ้อย และมันสำปะหลัง 
ราคา - 17,500 บาท / ตัน 
บรรจุ - 50 Kg. 


ปุ๋ย 16-16-8 แบบปั้นเม็ด (คอมปาวน์ด
ราคา - สอบถาม 035 439676
บรรจุ - 50 Kg. 


หมายเหตุ 
ราคายืนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556
หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคา หรือ กำหนดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
 

ปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยข้าวการใส่ปุ๋ย ในนาข้าว,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว,ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

 

คำแนะนำการใส่ปุ๋ยยางพารา-5นางฟ้าทรงฉัตร

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15ปุ๋ยปรับสภาพดิน

 

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9alt

การใส่ปุ๋ยยางพาราตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร

       บริเวณที่ใส่ปุ๋ยเคมีระยะแรกหลังจากปลูกยาง รากของต้นยางจะแผ่ออกเป็นวงกลมรอบลำต้น ประมาณปีที่ 4 รากจึงจะแผ่ขยายออกไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยาง และเมื่อต้นยางมีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป รากก็จะแผ่ขยายเพิ่มขึ้นและหนาแน่น อยู่ในบริเวณห่างจากลำต้น ประมาณ 60เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร ดังนั้นเพื่อให้การ ดูดอาหารของต้นยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรใส่ปุ๋ยบริเวณ ที่มีรากดูดอาหาร หนาแน่นคือเมื่อต้นยางยังเล็กควรใส่ปุ๋ยเป็นวงกลม รอบลำต้น ส่วนต้นยาง ที่มีออายุตั้งแต่ 17 เดือนขึ้นไป ให้หว่านปุ๋ยกระจายสม่ำเสมอเป็นแถบยาว ไปให้แถวยาง ห่างจากโคน ต้นยางข้างละ 1 เมตร เมื่อยางมีอายุ 5 ปีขึ้นไปให้หว่านปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรเป็นแถบกว้างห่าง จากโคนต้นยางอย่างน้อย 50 เซนติเมตรและขยายออกไปถึง 3 เมตร สำหรับยาง ที่เปิดกรีด แล้วให้หว่านปุ๋ยยางพารา 5 นางฟ้าทรงฉัตรทั่วแปลงห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

ราคาปุ๋ยเคมีalt

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรที่ดีจะต้องเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติใส่แล้วพืชสามารถ ดูดไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยมีวิธีการใส่ปุ๋ยดังนี้

การใส่ปุ๋ยยางรองพื้น

นิยมใช้ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต สูตร 0-3-0 ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เคลื่อนไหวได้ยาก เพราะถูกตรึ่งด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในดิน โดยคลุกเคล้าปุ๋ยกับดินแล้วใส่ลงในหลุมก่อนปลูกยางใส่แบบหว่าน

เป็นการหว่านปุ๋ยให้ทั่วบริเวณที่ใส่ปุ๋ย เหมาะสำหรับใช้กับพื้นที่ที่เป็นที่ราบ และมีการกำจัดพืชด้วยสารเคมีเพราะเศษซากพืชที่เหลือจะช่วยป้องกันการชะล้างปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตก แต่ถ้าเป็นที่ราบที่กำจัดพืชด้วยวิธีถาก ควรคราดให้ปุ๋ยเข้ากับดินด้วย เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างปุ๋ยใส่แบบเป็นแถบ

เป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยเป็นแถบไปตามแนวแถว ต้นยางในร่องที่เซาะไว้ แล้วกลบ วิธีนี้จะใช้กับต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป และยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อยหรือพื้นที่ทำขั้นบันได้ด้วยใส่แบบเป็นหลุม

เป็นการใส่ปุ๋ยโดยการขุดหลุมบริเวณรอบโคนหรือสองข้าง ของต้นยางประมาณ 2-4 หลุมต่อต้น แล้วใส่ปุ๋ยลงในหลุมกลบให้เรียบร้อย เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ลาดเท และไม่ได้ทำขั้นบันไดนอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงเพื่อให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ ควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งหรือฝนตกชุกมากเกินไป และควรกำจัดพืชก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง ถ้าต้องการให้ต้นยางสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะต้องมีการใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงก่อนโค่น 3-5 ปี โดยปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อัตราการใส่ปุ๋ยยางพาราตามคำแนะนำของสกย.

สำหรับสวนยางพาราในระยะก่อนให้ผลผลิต สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.โดยคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง ได้กำหนดให้เจ้าของสวนยางพาราใช้ปุ๋ยยางสูตรทั่วไป คือ สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออกโดยอัตราปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

และสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางพาราใหม่ (ภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอัตราปุ๋ยจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

ดังตาราง

เขตปลูกยางเดิม

 

      ในเขตปลูกยางพาราเดิม สำหรับการปลูกแทนแบบ 1 ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด คือ ปลูกด้วยต้นตอตา หรือยางชำถุง ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 ในอัตราที่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และอายุต้นยางพารา ดังนี้

ปุ๋ยยางพารา

 
 

ใส่ปุ๋ยข้าว

ใส่ปุ๋ยข้าวการใส่ปุ๋ย ในนาข้าว,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว,ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

การใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กเลย!!

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15ปุ๋ยปรับสภาพดิน

ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12อินทรีย์เคมี 9-3-9alt

 

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 
 
หน้า 10 จาก 16

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ