อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

การปลูกและใส่ปุ๋ยดาวเรืองให้ได้ผลผลิตสูง|คลิ๊กที่นี่!!

การปลูกและใส่ปุ๋ยดาวเรืองให้ได้ผลผลิตสูง|คลิ๊กที่นี่!!   

โทร 035-439676

ราคาปุ๋ยเคมีalt

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

 

การเตรียมพื้นที่ ( ก่อนย้ายปลูก 10-15 วัน )


1. ไถผานพื้นที่ปลูกด้วยผาน 3 หรือ ผาน 7


2.หว่านสารปรับสภาพดินสูตรสูง ชนิดเม็ด 5 นางฟ้าทรงฉัตร อัตรา 300-400 กก./ไร่ หรือ 6-8 กระสอบ


3. ไถโรตารี่แปลงให้ละเอียดสำหรับเตรียมแปลงยกร่อง

การยกร่องแปลงสำหรับเพาะเมล็ดช่วงเดือน มีนาคม-สิงหาคม 

แปลงควรมีขนาดความกว้าง 1-1.2 เมตร สูง 0.50 เมตร
ร่องแปลงกว้าง 0.80 เมตร หว่านปุ๋ย 30-0-0 อัตรา 35-50 กก./ไร่
สารปรับสภาพดิน สูตรรองพื้น ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร อัตรา 200-300 กก./ไร่ หรือ 4-6 กระสอบ แล้วขึ้นแปลงกลบ

alt

การปลูกย้าย

การย้าย ปลูกให้สังเกตจากต้นกล้ามีใบจริง 2-3 คู่ อายุต้นกล้า ประมาณ 15 วัน หลังจากเพาะเมล็ดในช่วงเดือน มีนาคม-สิงหาคม และอายุต้นกล้า 20 วัน หลังเพาะเมล็ดในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์

ดาวเรือง

1. การย้ายกล้าปลูกหากเป็นไปได้ควรย้ายปลูก ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เพราะทำให้กล้าตั้งตัวง่าย

2. หลังจากย้ายปลูกให้รดสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา และ แมลง โดยใช้ สารเคมีป้องกันกำจัด แมลงกลุ่ม คลอไพริฟอส 40% อัตรา 300 ซีซี. ผสมน้ำ 200 ลิตร รดโคนต้นหลังจากย้ายกล้า

3. หลังจากย้ายปลูก 5 - 7 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ตรา 5 นางฟ้าฯ อัตรา 1 กก. ผสม สารปรับสภาพดิน 5นางฟ้าฯ อัตรา 200 กรัม หรือซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร รดโคนต้น ประมาณ 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 3-4 วัน ระยะนี้ ควรเน้นพ่นปุ๋ยเกรดที่ มีสูตรตัวหน้าสูง 30-0-0 ผสมกับสารปรับสภาพดินแมกนีเซียม ทุก 7-10 วัน

ปุ๋ย 30-0-0alt

4. หลังจากย้ายปลูก 7- 10 วัน ให้เด็ดยอดดาวเรือง ถอนกำจัด วัชพืช หว่านปุ๋ย 30-0-0 อัตรา 35-50 กก./ไร่ (หลังหว่านปุ๋ย ควรให้น้ำตามทันที)

5. หลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน หว่านปุ๋ย 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าฯ อัตรา 35-50 ก./ไร่ และกลบโคนต้นพร้อมกำจัดวัชพืช (หลังหว่านปุ๋ยควรให้น้ำตามทันที)  ระยะนี้ควรเน้นพ่นปุ๋ยเกรดที่มีสูตรสูง 8-24-24 ผสมกับ สารปรับสภาพดินคุณภาพสูง ทุก 7-10 วัน

ปุ๋ย 8-24-24alt

 

การเก็บเกี่ยว

หลังจาก ย้ายปลูก 55-65 วัน หว่านปุ๋ยสูตรสูง 8-24-24 อัตรา 35-50 กก./ไร่ (หลังหว่านปุ๋ยควรให้น้ำตามทันที) ระยะนี้ควรเน้นพ่นปุ๋ยเกรดที่มีสูตรสูง 8-24-24 ผสมกับ สารปรับสภาพดินคุณภาพสูง ทุก 7-10 วัน

 

alt

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ