อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

การปลูกและใส่ปุ๋ยยาสูบให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กดูที่นี่!!

 

การปลูกและใส่ปุ๋ยยาสูบให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กดูที่นี่!!

1.การเลือกดินที่จะทำการปลูก

            1.ควรเลือกดินร่วนปนทราย
            2.ระบายน้ำดี
            3.ไร่ปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

2.การเลือกพันธุ์ยาสูบและช่วงเวลาปลูก ที่เหมาะกับประเทศไทย

            ควรเลือกพันธุ์ เวอร์จิเนีย เพราะจะต้านทานโรคได้ดีกว่าและได้ผลผลิตดี คุณภาพดี ดูแลรักษาง่าย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปลูกคือตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึเดือนตุลาคม

3.การเตรียมดิน

            จะต้องไถด้วยกระทะไถหัวหมู เพื่อให้ลึก 25-30 ซม. ประมาณ 1-2 ครั้งตากแดดไว้ 10-15 วัน แล้วยกแปลงคู่ให้หลังแปลงกว้าง 1.8 ม. สูง 20-30 ซม. ปรับหน้าดินสม่ำเสมอกันให้ร่องน้ำกว้าง 0.5 ม.

4.การปลูก

            กำหนดให้ระยะห่างระหว่างแถว 120 ซม.ระยะห่างระหว่างต้น 60-70 ซม. ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 2,200 ต้น
 
5.การใช้ปุ๋ย

            ใช้ปุ๋ยสำหรับยาสูบสูตร 8-24-24 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร  ในอัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อแปลง และใส่ยาฟูราดาน 3 จี เพื่อป้องกันโรคใบหดในอัตรา 1/2 กิโลกรัมต่อแปลง แล้วกลับปุ๋ยและยาให้อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดยาสูบที่หว่าน ได้รับอันตรายจากปุ๋ยและยา 

 

6.การพรวนดิน

            เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินร่วนซุยโปร่งมีอากาศถ่ายเท อุ้มน้ำได้ดีกระทำได้ 3 – 4 ครั้ง พร้อมการใส่ปุ๋ย
 
7.การให้น้ำ
            หลังจากปลูกยาสูบ ระยะ 5-7 วัน ให้น้ำเล็กน้อย ให้ทดน้ำเข้าร่องครั้งแรกเมื่อ ต้นยาสูบได้ 30 วัน หรือหลังจากการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 (ใช้ปุ๋ยสำหรับยาสูบสูตร 8-24-24 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร  ในอัตรา ๒-๔ กิโลกรัมต่อแปลง)

            ข้อควรปฏิบัติในการให้น้ำ

            1.อย่าให้น้ำท่วมแปลง
            2.ควรสูบน้ำเข้าทีละร่อง
            3.หลังการใส่ปุ๋ยไม่ควรให้น้ำ
            4.ถ้าฝนตกให้นำน้ำออกจากร่องโดยเร็ว

ปุ๋ยยาสูบ

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ