อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

การใส่ปุ๋ยมะพร้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กดูที่นี่!!

alt
Akesuphan Enterprise Corporation Co., Ltd. Tel : 035 439676 http://www.akesuphan.com
ถูกใจ · Kiattiyot Insawang ถูกใจสิ่งนี้

ปุ๋ยมะพร้าว,การ,ปลูก,มะพร้าว,น้ำหอม,การ,ปลูก,ต้น,มะพร้าว,ปุ๋ย,มะพร้าว,ราคา,ถูก,วิธี,การ,ปลูก,มะพร้าว,ขาย,ราคาปุ๋ย,มะพร้าว,มะพร้าวคือ,การ,ใส่ปุ๋ยมะพร้าว, น้ำหอม,ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอม,วิธีใส่,ปุ๋ย,แม่ปุ๋ย,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้,ปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยนาข้าว,ปุ๋ยยางพารา,ລາຄາຝຸ່ນ.,ຝຸ່ນ,ปุ๋ยข้าวโพด,ปุ๋ยทอร์ช,ปุ๋ยเรือใบ,ปุ๋ยกระต่าย,ปุ๋ยม้าบิน,ปุ๋ยหัววัวคันไถ,ปุ๋ยมงกุฎ,ปุ๋ยยาร่า,ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยปาล์ม,การใส่ปุ๋ย

มะพร้าวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ปริมาณผลผลิตนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุอาหารในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพความเป็นกรดเห็นด่างของดินที่เหมาะแก่การปลูกมะพร้าวควรอยู่ในช่วงระหว่าง pH 6-7

การใส่ปุ๋ยมะพร้าวให้พอเหมาะแก่ความต้องของมะพร้าวนั้น ควรนำตัวอย่างดินไปเข้าวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ ซึ่งในแต่ละปีมะพร้าวจะดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยในดินไปใช้ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส(P)  และโปแตสเซียม(K)   ในบรรดาธาตุดังกล่าว ปุ๋ยที่มีโปแตสเซียม (K) มะพร้าวจะดูดไปใช้มากที่สุด ของธาตุโปแตสเซียม ถูกนำไปใช้

ในการเพิ่มจำนวนผลผลิตของมะพร้าวให้ได้ผลผลิตสูง  ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ได้ผลและเพิ่มผลผลิตของมะพร้าวได้สูงสุด ควรใส่ ปุ๋ยมะพร้าวสูตร 8-24-24 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร และปุ๋ยมะพร้าวสูตร 20-8-20 ที่มีส่วนผสมของปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต และปุ๋ยหินปูนโดโลไมล์ ซึ่งมีอยู่ในสารปรับสภาพดินตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ในการใช้สารปรับสภาพดินแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ ปุ๋ยโดโลไมท์ นั้นให้พิจารณาถึงสภาพความเป็นกรดเห็นด่างของดินที่ปลูกมะพร้าวด้วย กล่าวคือ ในสภาพดินที่มีแนวโน้มการเป็นกรดเห็นด่างสูงให้ใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต และในสภาพดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างต่ำให้ใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ ในการใช้ปุ๋ยโดโลไมท์นั้น ควรให้ก่อนหรือหลังใส่ปุ๋ยเคมีในสวนมะพร้้าว ประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกันการดูดตรึงธาตุอาหารไว้ในดิน  ซึ่งอาจทำให้มะพร้าวไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การใส่ปุ๋ยมะพร้าว

 

วิธีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นมะพร้าวให้ได้ผลดีนั้น ควรใส่ให้สัมพันธ์กับอายุของต้นมะพร้าว โดย

อายุต้นมะพร้าว 1 ปี ใส่ปุ๋ยมะพร้าวสูตร 8-24-24 /20-8-20 จำนวน  1  กิโลกรัม / ต้น + สารปรับสภาพดินโดไมท์ 5 นางฟ้าฯ จำนวน 200 กรัม

อายุต้นมะพร้าว 2 ปี ใส่ปุ๋ยมะพร้าวสูตร 8-24-24 /20-8-20 จำนวน  2  กิโลกรัม / ต้น + สารปรับสภาพดินโดไมท์ 5 นางฟ้าฯ จำนวน 300 กรัม

อายุต้นมะพร้าวมากกว่า 3 - 10  ปี ขึ้นไปใส่ปุ๋ยมะพร้าวสูตร 8-24-24 จำนวน  3-5  กิโลกรัม / ต้น + สารปรับสภาพดินโดไมท์ 5 นางฟ้าฯ จำนวน 500 กรัม

 

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง
alt

ปุ๋ยเร่งผลผลิต 5 นางฟ้าทรงฉัตร สูตร 8-24-24 |ขายส่ง 790-890 ... alt alt

ความนิยม alt
เข้าชม 2,911

ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30%

ปุ๋ยปาล์ม ,มะพร้าว ,ผลไม้ทุกชนิดราคา 850 -970 บาท สูตร 8-24-24 ตรา 5นางฟ้าทรงฉัตร ติดต่อฝ่ายขายปุ๋ยเคมี โทร 090-9324691 ซื้อไปขายต่อลดพิเศษ 15-30% ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอมตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร8-24-24 ::ราคาส่งหน้าโรงงานรา...
อ่านต่อ

ราคาปุ๋ยเคมีalt

 

 

 

Tags :

โดยฤดูที่เหมาะที่สุดที่จะใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว จะเป็นช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ในฤดูนี้ ดินจะมีความชื้นเพียงพอที่จะช่วยให้ปุ๋ยละลายได้ดี และรากของมะพร้าวกำลังเจริญเติบโตเต็มที่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้ดีที่สุด

*ควรหว่านปุ๋ยสำหรับมะพร้าว ให้ห่างจากต้นมะพร้าว 1-2 เมตร เพราะรากของต้นมะพร้าว สามารถดูดปุ๋ยได้ดีอยู่บริเวณติดกับลำต้นและอยู่ห่างจากลำต้นภายในรัศมี ไม่เกิน 2 เมตร    ดังนั้นการใส่ปุ๋ยมะพร้าวจึงควรโรยหรือหว่านปุ๋ยกระจายตั้งแต่โคนต้นไปแต่ไม่ควรเกิน 2 เมตร โดยรอบ    แต่ถ้าเป็นมะพร้าวต้นเล็กๆ  ควรหว่านปุ๋ยใกล้โคนมะพร้าวเพราะรากยังน้อย

หลังจากหว่านปุ๋ยต้นมะพร้าวแล้วควรพรวนดินกลบบาง ๆ ลึกประมาณ 10-15 ซม. เพื่อให้ปุ๋ยได้คลุกเคล้ากับดินและป้องกันการชะล้าง และรากของมะพร้าวสามารถชอนไชไปหาอาหารได้  การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินสามารถกระทำได้หลายแบบ เช่น การใส่สารปรับสภาพดิน 5 นางฟ้า ที่มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด  แล้วทำการไถกลบ หรือใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์ในสวนมาพร้าวก็ได้

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

การกำจัดวัชพืชในสวนมะพร้าว

ใช้แรงคน โดยการถากด้วยจอบ หรือดายด้วยมีด ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถหญ้า รถไถนาขนาดเล็ก ปลูกพืชคลุม ใช้พืชตระกูลถั่ว เช่น คาโลโปโกเนียม เพอร์ราเรีย หรือ เซ็นโตรมา โดยการปลูกให้ห่างโคนต้นเกินรัศมี 1 วา ใช้สารเคมี เช่น ไกลโฟเซ็ท(ชื่อการค้าว่า ราวด์-อัพ หรือ คาวบอย) หรือดาลาพอน (ชื่อการค้าว่า คาลาล่า หรือ ดาวพอน ฯลฯ)

กำจัดวัชพืชข้ามปี เช่น หญ้าคา ใช้พาราควอท (ชื่อการค้าว่า กรัมม้อกโซน กล๊าสโซน เพลนโซน น้อกโซน ฯลฯ)กำจัดวัชพืชล้มลุกต่างๆ เช่น ตีนนก ตีนกา สาบแร้งสาบกา (อัตราและวิธีใช้ตามฉลากยา เวลาใช้ต้องระวังอย่าให้ละอองสารเคมีถูกต้นหรือใบมะพร้าว) 'โรคที่สำคัญ' 'โรคยอดเน่า' โรคยอดเน่า (Heart leaf rot) เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. และมักเกิดกับมะพร้าวพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย โรคนี้มกพบบ่อยในระยะต้นกล้า ในสภาพที่มีฝนตกชุก และอากาศมีความชื้นสูง ลักษณะอาการ ระยะแรกจะพบแผลเน่าสีดำบริเวณตรงโคนยอด จากนั้นจะขยายลุกลามต่อไปจนทำให้ใบย่อยทั้งใบแห้งเป็นสีน้ำตาล สามารถดึงหลุดออกได้ง่าย ต้นกล้าจะเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปในที่สุด หากเกิดกับมะพร้าวใหญ่ อาจมีทางใหม่เกิดขึ้นแต่ใบจะผิดปกติ ก้านทางจะสั้น มีใบย่อยเล็กๆ เกิดเฉพาะบริเวณปลายก้านทาง

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมะพร้าว

ในการย้ายต้นกล้ามะพร้าว  อย่าพยายามให้หน่อช้ำ เพราะโรคอาจจะเข้าทำลายได้ง่าย หากพบอาการของโรคในระยะแรกให้ตัดส่วนที่เป็นโรคออก แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อราที่มีสารประกอบทองแดง ต้นกล้ามะพร้าวหรือส่วนที่โรคทำลายให้เผาทำลายให้หมดเพื่อป้องกันการทำลายต่อไป

'โรคใบจุด' โรคใบจุด (Helminthosporium leaf rot) เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. โรคนี้จะทำความเสียหายให้แก่ต้นมะพร้าวในระยะต้นกล้ามากและลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยลักษณะอาการ เริ่มแรกจะเกิดจุดแผลสีเหลืองอ่อน ขนาดหัวเข็มหมุด ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลจะขยายใหญ่ออก มีลักษณะค่อนข้างกลม กลางแผลจะมีจุดสีน้ำตาลแดง ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม ในที่สุดจะขยายรวมกันทำให้ใบแห้ง ต้นมะพร้าวชงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด การป้องกันกำจัด ฉีดพ่นด้วยสารกำจัดศัตรูพืช เช่น เธอร์แรม (thiram) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารลงไป 15 ซีซี ฉีดพ่นทุก 10-14 วัน นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ เช่น โรคตาเน่า(Bud rot) โรคโคนผุ (Stem bleeding) โรคใบจุดสีเทา (Grey leaf spot) โรคก้านทางแตก (Frond Break) โรครากเน่า (Root rot) เป็นต้น โรคดังกล่าวนี้แม้ว่าจะพบในแหล่งปลูกมะพร้าวมากแต่ก็ไม่พบทำความเสียหายให้แก่มะพร้าวมากนัก

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ