อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

การใส่ปุ๋ยสับปะรดให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

เอกสุพรรณ

 
ทางเลือกการใส่ปุ๋ยสับปะรดต้นปลูกและต้นตอ

ปุ๋ยสับปะรด

 

 

ครั้งที่ 1 ช่วงเวลาให้ปุ๋ย สูตรปุ๋ย และอัตราการใช้ปุ๋ย วิธีการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกปรับปรุงดิน-เพิ่มอินทรียวัตถุปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกผสมกับ
ปุ๋ยเคมีสับปะรด 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8  ประมาณต้นละ 1 ขีด โรยเป็นแถวหลังไถแปรตามแนวร่องปลูก โดยไม่ต้องกลบปุ๋ย
 
ครั้งที่ 2 หลังปลูก 2-4 เดือนหรือระยะเริ่มออกรากให้ใส่ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรที่มีสัดส่วนของธาตุไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส :
โปแตสเซียม 2:1:3 คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 หรือ 15-5-35 ต้นละ 200 กรัมหรือ 2 ขีด โดยใส่ชิดโคนต้นสับปะรด
 
ครั้งที่หลังปลูกแล้วประมาณ 4-6 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมสูง เช่น ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 หรือ 15-5-35 ประมาณต้นละ 200 กรัม โดยใส่ปุ๋ยสับปะรดบริเวณกาบใบล่างในขณะที่กาบใบมีน้ำเพียงพอ
 
ครั้งที่ 4 ก่อนบังคับดอกประมาณ 1 เดือนถึงหลังบังคับดอก 20 วันเมื่อสำรวจพบใบสับปะรดมีสีซีดจางต้นไม่สมบูรณ์ใส่ปุ๋ย สูตร 15-5-35  อย่างละ  1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นให้ทั่วต้นพอเปียกจำนวน 3 ครั้ง คือ 1 เดือน และ 5 วันก่อนบังคับดอก และ 20 วันหลังบังคับดอก
 
ครั้งที่หลังบังคับดอกสับปะรดประมาณ 3 เดือนใส่ปุ๋ยตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรบำรุงคุณภาพผลสับปะรดและลดความรุนแรงต่อโรคเนื้อแกนโดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-35  ประมาณต้นละ  100 กรัม โดยใส่บริเวณกาบใบล่างสุดในขณะที่กาบใบมีน้ำเพียงพอที่จะละลายปุ๋ย
 
ครั้งที่ระยะต้นตอสับปะรดหลังจากเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนใส่ปุ๋ยบำรุงต้นตอและหน่อ ให้ใส่ปุ๋ยยูเรียตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ประมาณต้นละ 100 กรัม บริเวณกาบใบด้านล่าง
 
ระยะดูแลรักษาต้นสับปะรด ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกับปุ๋ยต้นปลูกในครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 5 ประมาณต้นละ1 ถึง 2 ขีด บริเวณกาบใบ

 

เอกสุพรรณ

 
ปุ๋ยเคมีสำหรับสับปะรดราคาส่ง วันนี้ถึงสิงหาคม 2558

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 สิงหาคม ปี 2558 เช็คที่นี่!!

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ