อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ราคา 750-880 บาท

ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ราคา 750-850 บาท  

ราคาปุ๋ย

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

ปุ๋ยสำหรับยางใหญ่ ยางอายุ 7 ปี ขึ้นไป เร่งน้ำยางถึง 20 ปี โทร 061-6564877

*ขั้นต่ำ 10-60 ตัน

ปุ๋ยยางใหญ่

วิธีใส่ปุ๋ยกล้ายาง

เมื่อต้นยางอายุ 1 ถึง 2 เดือน ควรหว่านปุ๋ย 5 นางฟ้าฯ สูตร 20-10-12 เป็นแถบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ห่างจากแถวยางด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย แต่เมื่อยางอายุ 3 เดือน และก่อนติดตา 1 เดือน ควรหว่าน 20-10-12 ให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง

อายุกล้ายางหลังปลูก 1-3 เดือนหว่านปุ๋ยยาง 20-10-12  เดือนละ 30  กิโลกรัม/ไร่ 

ก่อนติดตา 1 เดือน ใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าฯ 20-10-12 ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัม/ไร่ 

วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงกิ่งตา

การใช้ปุ๋ยบำรุงแปลงกิ่งตาจะช่วยให้การติดตามีผลสำเร็จมากขึ้น และได้กิ่งตาที่สมบูรณ์ในปริมาณมาก อัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นกล้ายางก่อนติดตาในแปลงกิ่งตามีดังนี้ อายุกล้ายางหลังปลูก 1-3 เดือน ใส่ปุ๋ยยางเล็ก หลุมละ 25  กรัม/หลุม หรือ 2-3 ช้อน     ก่อนติดตา 1 เดือน ใส่ปุ๋ย 20-10-12 ปริมาณ  30 กรัม/หลุม     

หลังจากติดตาและตัดยอดต้นเดิมแล้ว ควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นกิ่งตาควรใช้อัตราดังนี้

เมื่อต้นยางอายุ 1 ถึง 2 เดือน ควรหว่านปุ๋ยยางสูตร 20-10-12 เป็นแถบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ห่างจากแถวยางด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย แต่เมื่อยางอายุ 3 เดือน และก่อนติดตา 1 เดือน ควรหว่านปุ๋ยยาง 20-10-12ให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง อายุต้นยางหลังตัดต้นเดิม หรือหลังปลูก 2,4,6 เดือน ใส่ปุ๋ยเดือน ละ 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดกิ่งกระโดงไปใช้หรือตัดล้างแปลงเพื่อเลี้ยงกระโดงใหม่ 30 กิโลกรัม/ไร่

หลังจากตัดยอดกิ่งกระโดงเลือกกิ่งตาเขียวใส่ปุ๋ยยาง 20-10-12 ปริมาณ 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดกิ่งตาเขียวครั้งแรก 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดกิ่งตาเขียวครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ย 20-10-12 จำนวน  30 กิโลกรัม/ไร่

วิธีการใส่ปุ๋ยยางก่อนเปิดกรีดสูตร 15-7-18 ควรปฎิบัติดังนี้

เมื่อต้นยางอายุยังน้อยควรโรยเป็นวงกลมให้กระจายสม่ำเสมอรอบโคนต้น ต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป ควรหว่านปุ๋ยยางเล็กสูตร 20-10-12 ให้กระจายทั่วถึงในแถวยาง กินบริเวณจากโคนต้นออกไปประมาณด้านละ 1 เมตร

เวลาใส่ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นยางก่อนเปิดกรีด ด้วยปุ๋ยยางก่อนเปิดกรีดสูตร 15-7-18 และ 20-8-20 โดยอายุต้นยาง 2,4,6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยยาง 20-10-12 เดือน ละ 50 กรัม/ต้น     อายุต้นยาง 6 เดือนใส่ 75 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 11, 14, 17 เดือน ให้ใส่เดือนละ 100 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 23, 29, 35, 41 เดือนละ 150 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 47, 53, 59, 65, 71 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด สูตร 15-7-18 หรือสูตรยางใหญ่ 20-8-20 เดือนละ 280 กรัม/ต้น 

เวลาใส่ปุ๋ยและ อัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นยางก่อนเปิดกรีด

การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอแก่ยางหลังเปิดกรีดแล้วทุกปี ด้วยสูตรยาง 15-7-18 และปุ๋ยยางสูตร 20-8-20 ช่วยให้ได้ผลผลิตสูงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากชาวสวนได้ใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย การใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงยางหลังเปิดกรีด สูตร 20-8-20 ควรใส่ปีละ 2 ครั้งละ 500-600 กรัม/ต้น

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยยางในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นต้นฤดูฝนหลังจากผลัดใบแล้ว ดีที่สุด

ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยยางระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ดีที่สุด โดยหว่านปุ๋ยยางในบริเวณห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 ถึง 3 เมตร

ข้อแนะนำ การใส่ปุ๋ยยางพาราให้เกิดผลผลิตดีนั้น ควรใส่ในอาณาบริเวณที่รากหนาแน่น ดินมีความชื้นเพียงพอ และใส่หลังจากการปราบวัชพืชเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรใส่ในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง หรือมีฝนตกชุกเกินไป

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร,แม่ปุ๋ย,ยูเรีย,ฟิลเลอร์,สารปรับสภาพดิน,ผสมปุ๋ย,ขายปุ๋ย,สูตรปุ๋ย,นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ยางพารา,ข้าวโพด,หญ้า,ปาล์ม,ปาล์มน้ำมัน,ทะลาย,รวง,ลองกอง,มังคุด,ลำใย,เงาะ,องุ่น,มะนาว,ทุเรียน,กะหล่ำปลี,ระเบิดหัว,ปรับปรุงดิน,ปุ๋ยยา,ฟาร์มเกษตร,ป.เคมีภัณฑ์,เจียไต๋,ศักดิ์สยาม,โรงงานปุ๋ย,ฟาร์มอะโกร,โดโลไมท์,พูไมท์,เพอร์ไลท์,ราคาส่ง,599บาท,ราคาปุ๋ยวันนี้,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยสูตร,ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบเกรดสูง,ยูเรีย 46-0-0,แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0,แอมโมเนียมคลอไรด์ 26-0-0,โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) 11-52-0,11-48-0,12-61-0,ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 18-46-0,16-48-0,21-53-0 ,ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 0-46-0,โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) 0-0-60,โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-50,โพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46,อินทรีย์วัตถุธาตุอาหารสูง,มูลค้างคาว,มูลไก่,มูลสุกร,มูลเป็ด,มูลโค,มูลกระบือ,ปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมีผสม,ปุ๋ยผสมเคมี,ผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยเคมี,ผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี,สูตรปุ๋ย,สูตรปุ๋ยผสม,สูตรผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยใช้เอง,ผสมปุ๋ยจำหน่าย,เครื่องผสมปุ๋ย,วิธีผสมปุ๋ย,สูตรผสมปุ๋ย,โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม,แม่ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน,แม่ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ,แม่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ,คำนวณส่วนผสมปุ๋ยได้ทุกสูตร,15-15-15,16-16-8,13-13-21,16-20-0,18-12-6,16-12-8,16-8-8 , 20-10-5 , 20-20-0 , 18-22-0 ,8-24-24 , 9-24-24 , 12-24-12 , 14-14-21 , 26-14-0 , 20-11-11 , 16-8-14 , 18-12-6 , 3-10-30 , 18-22-6 ,18-10-6 , 19-19-19 , 25-7-7 , 21-7-14 , 8-16-24 , 9-3-9 , 16-4-0 , 10-5-9 , 16-4-5 , 16-14-0 , 16-4-8 , 16-22-6 ,18-6-4 , 6-18-12 , 15-15-6 , 18-11-5 , 18-10-6 , 15-5-14 , 14-14-14 , 4-16-24 , 14-9-20 , 16-9-18 , 10-5-5 , 10-5-9 , 

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ