อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 ราคา 575 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9 ราคา 575 บาท ราคาส่งติดต่อ  061-6564877

ราคาปุ๋ย

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

อินทรีย์เคมี 9-3-9

-ให้สารอาหารครบ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรองและธาตุเสริม -แตกยอดอ่อนได้เร็ว ใส่เพียงปริมาณเล็กน้อย -ปลอดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้นานถึง 30 วัน -ไม้ดอกจะให้ดอกดก สีสวย ดอกใหญ่ -ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่จับตัวแข็งกระด้าง -เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ช่วยปรับสภาพดินเสีย จากการตกค้างของสารเคมี -ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน ให้เหมาะกับพืช -เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม ระบบรากแข็งแรง -ช่วยป้ิองกันโรคราคเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย -เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง -มีสารไล่แมลงจากธรรมชาติ -ลดปริมาณหอยเชอรี่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 9 - 3 - 9 ใช้แทนปุ๋ยเร่ง  

สูตรเร่งและบำรุงผลผลิต  โดยมีธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรองครบถ้วน  เน้นช่วงติดดอกและเริ่มสร้างผล  เพิ่มขนาดผลผลิตและความหวาน  

สูตรให้น้ำยางพาราที่เข้มขึ้น เปลือกนิ่ม กรีดง่าย ลดปัญหายางหน้าตาย    ไม้ผลได้น้ำหนักและความหวาน

 

อินทรีย์เคมี

 

ชนิดพืช ประโยชน์ อัตราการใช้ กก.ต่อไร่
ยางตัด(ยางกรีด) เพิ่มน้ำยาง  เพิ่มความข้นน้ำยาง เปลือกนิ่มกรีดง่าย                                                             ในช่วงปลายฝน  

 1 – 2  กก./ต้นทุก

2 – 3 เดือน

ปาล์ม เก็บผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก น้ำมัน และผล      2 –  3  กก./ต้น
นาข้าว ทั้งนาปีและนาปรัง ช่วงเร่งรวง  | หว่านให้ทั่วช่วงข้าวเริ่มตั้งท้อง 50  กก.ต่อไร่
อ้อย เพิ่มขนาดลำต้นและน้ำหนักก่อนเก็บเกี่ยว 50 กก.ต่อไร่
ข้าวโพด หว่านให้ทั่วช่วงออกฝัก ก่อนเก็บผลผลิต 50  กก.ต่อไร่
ผัก แตงกวา มะเขือเทศ ฟักทอง พริก เริ่มติดผล ทุก ๆ 15-20 วัน 50  กก.ต่อไร่
ต้นไม้และไม้ผล เพิ่มขนาดและความหวานไม้ผล  1 – 2  กก./ต้น
 

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ