อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 ราคา 575 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 ราคา 575 บาท  ราคาส่งติดต่อ 061-6564877

ราคาปุ๋ย

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

โทรศัพท์ 035-439676

พืชเขียวงามตามธรรมชาติ งามทน งามนาน ช่วยเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในดิน ป้องกันการเกิดโรคพืชระบบนิเวศน์วิทยาดีขึ้น แมลงศัตรูพืชรบกวนน้อย ประหยัดเงินค่ายาฆ่าแมลง พืชทนทานต่อสภาพภูมิอากาศแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงได้ดี ผลผลิตได้ปริมาณสูง คุณภาพดี ขายได้ราคาดี ประหยัดเงินค่าปุ๋ยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย

ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12 - 4 - 4

สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการเจริญเติบโต โดยมีธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรองครบถ้วน  ใช้ได้ทั้งนาข้าว  พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเร่งการสร้างราก และทำใบชุดใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง

 

ชนิดพืช ประโยชน์ อัตราการใช้ กก.ต่อไร่
ยางและปาล์มขนาดเล็ก ก่อนเก็บผลผลิต

เพื่อเร่งการสร้างราก และทำใบชุดใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง

½ หรือ 1 กก./ต้น
นาข้าว ทั้งนาปีและนาปรัง ช่วงเร่งต้น   |  หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งตัว

ช่วงเร่งรวง   |  หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งท้อง

50 – 100 กก.ต่อไร่
อ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ

เร่งการเติบโตสามารถใช้ทดแทนสูตร 21-0-0 ได้เป็นอย่างดี และใช้รองพื้นแทน สูตร 15-15-15

50 – 100 กก.ต่อไร่
มันสำประหลัง ข้าวโพด

หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งตัว หรือใช้กลบโคนต้น

50 – 100 กก.ต่อไร่
ต้นไม้และไม้ผล

เน้นการสร้างใบและลำต้น

 1 หรือ 2  กก./ต้น
ไม้ล้มลุก สับประรด และ ผัก หน่อไม้ฝรั่ง

ใช้รองพื้น หรือหว่านให้ทั่วหลังจากย้ายกล้า  กลบโคนปุ๋ย

50 – 100 กก.ต่อไร่

 

อินทรีย์เคมี

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

Giant สูตร 23 ฆ่าหญ้า Huge 1 เทคโนโลยี นาโนไคโตซาน Organic Fertilizer T-NANO M การปลูกข้าว ฆ่าหญ้า จังจังไคโตชาน จุลินทรีย์ ฉีดเพื่อฆ่าหญ้า จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ นาข้าว นาโนไคโตซาน ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ ตรา เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำมีคุณสมบัติ ปุ๋ยดีที่มีคุณภาพ ปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยหนึ่งอินทรีย์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์กับธาตุ ปุ๋ยอินทรีย์กับธาตุอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์ขนิดเม็ดเจริญอินทรีภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำนาโน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตรา เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดกับยางพารา ปุ๋ยอินทรีย์เคมีผสมกับจังจัง ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเม็ดสำหรับรองพื้น ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ผงสร้างภูมิคุ้มกันพืช มณีพันธุ์ 2 มันสำปะหลัง ยางพารา ศัตรูธรรมชาติ หัวปุ๋ย อินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 อินทรีย์ภัณฑ์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ไคโตซาน

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ